tranuoti

tranuoti
tranúoti, -úoja, -ãvo šnek. 1. tr. , Vv, Žal, Alk, Grš, Jrb, Erž sunkiai gabenti, vilkti: Aš vienas nešu, tranúoju, nėra kam padėt Mrj. Tai netinginys! Tranúoja i tranúoja tais malkas KzR. Visą rudenį tranavaũ šakas iš miško, bet dabar galiu šiltai pagyvęt Lkč. Tokio[je] lyjančio[je] malkas tranúo[ja] Skr. Aš tris dienas žvyrių tranavaũ Gs. Tranãvo visą vasarą – uogas, grybus rinko, nešė, vilko Lkš. | Jų lobį Jūrė ir Marė, nugrimzdus aniems (laivams), tik tranuoja namon į savo dvarą A1885,331. 2. intr. zylioti: Žiūrėk, kaip mūso karvės tranúo[ja] Vdk. \ tranuoti; atitranuoti; ištranuoti; nutranuoti; pritranuoti; sutranuoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • atitranuoti — tr. šnek. sunkiai atgabenti, atvilkti: Kokią daugybę atitranavaĩ! Mrj. tranuoti; atitranuoti; ištranuoti; nutranuoti; pritranuoti; sutranuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištranuoti — tr. šnek. išvežti, ištremti: Kur daugiau pamokyti žmonės buvo, visus ištranãvo Graž. tranuoti; atitranuoti; ištranuoti; nutranuoti; pritranuoti; sutranuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutranuoti — 1. intr. nuskristi (apie traną): Tranas nutranuoja į kitą aulį Klm. 2. tr. šnek. sunkiai nunešti, nutempti: Kap aš jai tą vandenį nutranuosiu?! Plv. 3. refl. šnek. sunkiai gabenant, tranuojant nuvargti: Kas rytą vandenį prieš kalną tranuoja ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritranuoti — tr. šnek. sunkiai prigabenti, prinešti: Pritranavaĩ vandens pilną kubilą! Jrb. tranuoti; atitranuoti; ištranuoti; nutranuoti; pritranuoti; sutranuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutranuoti — tr. Skr šnek. sunkiai sugabenti, suvilkti: Tiek darbo buvo, kol visus javus sutranãvom į kluoną Žvr. Jau kiek į savo uošviją sutranãvo iš Stalgynės, tai oho! Šk. tranuoti; atitranuoti; ištranuoti; nutranuoti; pritranuoti; sutranuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”